ПОМОЩ, ПАНИК АТАКА!!! - В тази статия ще разгледаме, най-големите митове засягащи едно от най-притеснителните състояния за съвременния човек, а именно паник атаките.

В терапевтичната си практика, често се срещам с хора, които получават или са получавали ПАНИК АТАКИ. Много от тези хора са преглеждали хилядите резултати в Гугъл дълги нощи, с цел да разберат какво не е наред с тях. Защо получават паник атаки, защо изпитват това неприятно сърцебиене, защо изтръпват ръцете им или простичко казано - защо се чувстват зле. П роблемът идва от там, че четейки тези страници и мнения на неизвестни люде, не получават почти никаква информация освен такава, която да ги плаши още и още. Никога сигурно няма да забравя едно момиченце, което дойде при мен и с неспиращ плач ми каза как е прочела, че от нейния проблем се умирало. А имаше само паник атака. Била го прочела в интернет и това разбира се беше лъжа. Л ъжа е също, че от паник атаките се полудява въпреки че, ако вие сте търсили из интернет, може би сте прочели, че на баба ви от селото третата братовчедка на стринкатa на вуйчо и е полудяла от паник атаките.  Слушам подобни истории ден след ден, г

Имало едно време...поучителни истории


В практиката си често използваме метафори, притчи и кратки историйки за да помгнем на хората да разберат и разрешат проблемите си. 
Винаги е по-лесно да погледнеш проблемите си от страни. Така те не изглеждат, чак толкова страшни.
 В следващите редове ще ви предложа да се запознаете с едни от любимите ми притчи посветени на страховете у хората.Приказка за страха

Живели в една къща, съвсем близо до блатото, трима братя заедно със своя стар баща. А нали всеки знае, че да се живее до блато е лошо! От него само вреда и никаква полза.
Ето че дошло време бащата да умре. Извикал той своите синове и им казал:
– Слушайте, чеда мои. Трябва да се махнете от това място. Само беди и болести ни носи блатото. Постройте си къща някъде на планинския склон и тогава ще заживеете като хората, но преди да почнете работа, посъветвайте се с мъдрия старец, който живее в гората.
Времето минавало и братята виждали, че баща им бил прав. Трябвало да се махнат от блатото.
Уговорили се и решили най-големият брат да отиде в гората при мъдрия старец за съвет:
– Какво да направим? Лошо ли ще сторим, ако се махнем от блатото и си построим къща на планинския склон?
– Лошо – отвърнал старецът без да оставя работата, с която бил зает.
Най-големият брат престанал да го разпитва повече и си тръгнал с наведена глава.
Като се върнал в къщи, предал на братята си отговора на стареца.
– Но ти не му ли разказа за нашите нещастия? – възкликнал средният брат. – Ще взема аз да отида при стареца и да му обясня как живеем…
И той отишъл в гората.
– Кажи, уважаеми – обърнал се той към стареца, – какво да правим? Нямаме сили да живеем повече до блатото. Бедите и болестите ни измъчиха – и с тревога попитал: – Как мислиш, струва ли си да се махнем оттам? Лошо ли ще бъде да си построим къща на планинския склон?
– Лошо ще бъде – отвърнал отново старецът.
Върнал се и средният брат в къщи опечален. Изслушали го братята му.
– Е, какво пък – весело казал най-малкият брат, – сега, изглежда, е мой ред да вървя при стареца.
И тръгнал за гората.
Като стигнал при стареца, поклонил му се ниско, приседнал на един пън и казал:
– О, мъдри човече! Умирайки, нашият баща ни заръча да се махнем от блатото, където ни мъчат болести и беди. Нали ще бъде добре, ако си построим къща на планинския склон? Какво ще ни посъветваш?
– Ще бъде много добре, сине мой! – отвърнал старецът.
На най-малкият брат като че ли му пораснали крила от радост, той благодарил на стареца и хукнал към къщи, където с нетърпение го очаквали братята.
– Братлета! – извикал най-младият. -Мъдрият старец каза, че ще бъде много добре, ако си построим къща на планинския склон.
А братята зинали от учудване:
– Как така? – едновременно го попитали те. – Той какво, подиграва ли ни се?
Хукнали и тримата към гората.
– О, мъдри човече! – казал най-големият брат. – Ти какво, шега ли си правиш с нас? Защо на мен и на средния ми брат каза, че е лошо да строим къща на планинския склон, а на най-малкия ни брат си казал, че е добре?
– Не съм и мислил да ви се подигравам – отвърнал старецът. – Вие ме попитахте: “Лошо ли ще бъде, ако си построим къща на планинския склон?” А най-малкият ви брат каза така: “Нали ще бъде добре, ако си построим къща на планинския склон?” И аз му отвърнах така, защото той започна с доброто, а вие с лошото. А нима може да ти спори работата, ако я започнеш със страх, мислейки за лошото? За доброто трябва да се мисли! – добавил старецът.
Благодарили му братята и отишли и тримата заедно да строят къщата.
Казват, че в живота успяват смелите. Тези, които не се страхуват да рискуват, за които провалът не е загуба, а ценен урок.

Притча за страха от неизвестното

Някога в далечно време, в едно далечно царство, един мъж престъпил установените от царя закони. Престъпникът бил заловен и изправен на съд пред царя. За тежкото деяние, което извършил наказанието било смърт.

Въпреки това, великият цар му казал, че може да избира - да се качи на бесилката или да провери какво има зад една тайнствена, голяма, черна, стоманена врата, намираща се в двореца. Човекът се замислил, а след това предпочел въжето. 

Когато палачът прехвърлил въжето на врата му, той попитал царя:
- Велики Царю, любопитно ми е, какво се крие зад голямата врата?
Царят се усмихнал и отговорил: 
- Виждаш ли, странно нещо се оказва... Предлагам на всички наказани със смърт този избор и всички избират бесилката.
- А зад вратата, какво има зад нея? Аз няма да мога да кажа на никого. - казал виновникът, сочейки примката на шията си.
След кратка пауза царят отговорил:
-Там е свободата. Но тъй като хората винаги се страхуват от неизвестното, предпочитат пред нея въжето...В борба със себе си 

Живял някога един могъщ крал. Той си построил огрооомен дворец. Но този дворец бил доста странен. Той целият бил покрит с огледала отвътре – стените, пода, тавана, абсолютно всичко. Милиони огледала.

Веднъж от някъде притичало едно куче и влязло в двореца. Изненадано от непознатото място, то се заогледало наоколо. И тогава с ужас видяло, че от всички страни е заобиколено от огромно множество кучета. Те били навсякъде и толкова много! С намерение да се защити от тях, за всеки случай кучето им се озъбило, за да ги сплаши. В отговор обаче всичките кучета наоколо също му се озъбили. Кучето почнало да ръмжи – срещу него всички кучета му отговорили със същото. Виждайки това, кучето вече било сигурно, че животът му наистина е в опасност и започнало да лае с всички сили, много отчаяно. Но щом залаяло и онези милиони кучета също започнали да лаят насреща му. И колкото повече то лаяло, толкова по-силно те му отговаряли…На сутринта намерили нещастното куче мъртво. А то било там сам самичко. Освен него, в двореца нямало никой друг. Там били само милионите огледала. Никой не се е борил с него, защото не е имало кой да го направи. Но то видяло себе си в огледалата и се изплашило. И когато започнало да се сражава, отраженията в огледалата също влезли в бой. То загинало в борбата с милионите собствени отражения, които го заобикаляли от всички страни…
   


Не губи надежда


Имало някога един цар. Всичко си имал и живеел спокойно и щастливо. Но един ден върху царството му се струпали много беди. Настъпила страшна суша, която опустошила всички посеви, а наскоро след това чужд владетел нападнал царството и го превзел. Започнала епидемия, която отнела живота на цялото царско семейство и на половината население на царството. Войските на съседния цар нападнали столицата и избили останалите.
Тогава царят разбрал, че трябва да се спасява и побягнал към съседните земи, където царят му бил приятел. Стигнал да столицата на царството и поискал да се види с владетеля, като казал на стражата му, че е негов приятел. Но войниците не му повярвали, като видели опърпаните му дрехи и го отпратили.
Наложило му се една година да работи каквото намери, да живее в мизерия и да се бори за оцеляването си. Накрая успял да събере малко пари, за да се облече по-прилично и отново се явил при царя.
Когато приятелят му го приел, той му разказал за всичките си несгоди и нещастия и го помолил за подкрепа. Но за негово огромно разочарование, царят му дал 100 овце и го отпратил.
Огорчен и разочарован, злочестият цар все пак започнал да пасе овцете – нямал по-добра алтернатива. До една година обаче, овцете му били изядени от вълци и той отишъл пак да моли за помощ. Този път му дали 50 овце. Не след дълго стадото му пропаднало в пропаст и той отново изгубил всички овце.
Отишъл трети път при царя и тогава той му дал 25 овце.
Започнал злополучният цар почти от нулата. Пасял си овцете, но постепенно стадото му започнало да се разраства и след време се умножило до 1000 овце. Тогава той пак отишъл при приятеля си, но този път, за да му се похвали.
И най-неочаквано за него самия, царят наредил да му дадат съседното царство.
– Но защо не направи това веднага, още когато дойдох първият път при теб за помощ? – попитал изумен – Защо трябваше да ми даваш да паса овце? Защо не ми даде царството тогава?!
– Защото от него нямаше да остане камък върху камък. – отговорил мъдрият му приятел. – Аз просто почаках докато свърши черният период от живота ти. Сега вече виждам, че е дошъл следващият етап от твоята съдба. А овцете бяха само показател…"Животът сам по себе си е най-голямата приказка"
- Ханс Кристиан Андерсен


За консултация и терапия
Тони Добрев - 0988 71 36 68
Email: dobrevtonicvetanov@gmail.com 
www.tonidobrev.com
Коментари